Søg
Close this search box.

Bjerringbro-Silkeborg præsenterer et tilfredsstillende regnskab

På den årlige generalforsamling i Bjerringbro Idrætspark blev der fremlagt et årsregnskab udvisende et overskud på 36.785 kroner.

”Sæsonen 20/21 blev meget usædvanlig, hvor Covid-19 satte sine tydelige spor. Kampe blev afviklet for tomme haller eller væsentligt færre tilskuere end normalt. Det har betydet markant lavere indtægter på kampdage herunder entré. Vores sædvanlige flotte tilgang af nye partnere har også været vanskeliggjort, da man selvsagt ikke kan sælge et produkt, man ikke kan tilbyde,” udtaler Bjerringbro-Silkeborgs direktør Jesper Schou.

”At vi alligevel formår at realisere et overskud skyldes en fantastisk opbakning fra sponsorer og sæsonkortholdere, til hvem der skal lyde en stor tak. Der er derudover søgt kompensation fra den statslige puljeordning for større arrangementer. Kompensationen indgår i det aflagte årsregnskab,” siger Jesper Schou.

”Sportsligt sluttede sæsonen meget tilfredsstillende med finaledeltagelse mod Aalborg. Tre spændende kampe, der endte med en flot sølvmedalje,” siger han og opsummerer:

”Såvel sportsligt som økonomisk kommer Bjerringbro-Silkeborg således tilfredsstillende ud af året.”

Til sidst lyder en tak:

”Der skal lyde en stor tak til alle ansatte og frivillige for en stor indsats i sæsonen.”

Henvendelser kan ske til direktør Jesper Schou på tlf. 20 12 52 44.