Søg
Close this search box.

Bjerringbro-Silkeborg bliver en del af projektet ‘Flere i Fællesskaber’

Silkeborg Kommune har søsat et samarbejde, som skal sætte fokus på fællesskaber for både unge og ældre. Bjerringbro-Silkeborg har meldt sig på banen i kampen mod ensomhed.

Flere i Fællesskaber er et tiltag på tværs af forskellige fonde, erhvervsvirksomheder, frivillige organisationer og Silkeborg Kommune.

Bjerringbro-Silkeborg bidrager til projektet ved at give ensomme mulighed for at blive en del af klubbens korps af frivillige, og derudover vil klubben hjælpe med at udbrede kendskabet til det vigtige projekt via deres forskellige platforme og sociale medier.

Bagspilleren Mads Kjeldgaard Andersen bliver ambassadør for Flere i Fællesskaber, så han hjælper også med at sprede budskabet ud til den yngre målgruppe.

”Ensomhed er et alvorligt problem i Danmark. Sundhedsprofilundersøgelsen fra Region Midtjylland viser, at mere end hver fjerde person på 16 år og opefter i Silkeborg Kommune føler sig ensom,” fortæller Lise Arnth, der er sekretariatsmedarbejder i Flere i Fællesskaber.

Det er især de unge og de ældste borgere, der er hårdt ramt.

Ud af ensomhed og ind i fællesskabet

Hvis ensomhedsfølelsen bider sig fast og bliver vedvarende, har det negative konsekvenser for den enkeltes trivsel og sundhed.

”Forskning viser, at ensomhed øger risikoen for depression, søvnproblemer og hjertesygdom. Omvendt er det veldokumenteret, at stærke sociale relationer giver en højere livskvalitet og mindre sygdom,” siger Lise Arnth.

Her kan Bjerringbro-Silkeborg byde ind.

”Det er i fællesskabet, at projektet tager sit udgangspunkt. Målet er at skabe en drømmekommune, hvor flere finder veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber,” lyder det fra Lise Arnth.

Hun fortæller, at der hvert år investeres mange ressourcer i aktiviteter og initiativer, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed. Men vi ved ikke ret meget om, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

Med projektet Flere i Fællesskaber skabes en unik mulighed for at koordinere indsatser mod ensomhed på tværs af målgrupper og sektorer, og samtidig bliver det muligt at kortlægge, om og hvordan de forskellige indsatser virker.

En aktiv medspiller i kampen mod ensomhed

I JYSK arena kæmper Bjerringbro-Silkeborg om point til tabellen i HTH Herreligaen, men fremover går klubben også til kamp mod ensomhed ved at blive en aktiv medspiller i det nye samarbejde.

”Komplekse problemstillinger som ensomhed skal løses i fællesskab. Flere i Fællesskaber er et partnerskab, der består af en lang række aktører fra det offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet. Partnerne bidrager på hver deres måde til at skabe en bevægelse, der fremmer sociale relationer og skaber plads til alle i fællesskabet gennem meningsfulde aktiviteter og effektive indsatser,” siger Lise Arnth.

”Opbakningen fra Bjerringbro-Silkeborg vil dels bidrage til, at viden om ensomhed og betydningen af positive sociale fællesskaber når endnu bredere ud. Dels kan Bjerringbro-Silkeborg bidrage til at få ensomhed sat på dagsordenen,” siger Lise Arnth.

For mange er ensomhed en tabubelagt følelse. En følelse, som kun få taler højt om. Så det første vigtige skridt i forhold til at bekæmpe ensomhed er at tale om problemet.

”Med Bjerringbro-Silkeborg som talerør for sagen vil budskaberne nå ud til flere borgere i lokalområdet og forhåbentlig sætte gang i snakken,” håber Lise Arnth og resten af holdet bag Flere i Fællesskaber.


MÅLET MED FLERE I FÆLLESSKABER ER AT TILBYDE ALLE I SILKEBORG EN VEJ IND I FÆLLESSKABER GENNEM EN LANG RÆKKE TVÆRGÅENDE INITIATIVER, DER INVOLVERER UNGE OG ÆLDRE – OG KOMMUNENS BORGERE I ØVRIGT – OG EFTERFØLGENDE EVALUERES INDSATSERNE, SÅ VI KAN BLIVE KLOGERE PÅ, HVAD DER VIRKER, OG HVAD DER IKKE GØR. DU KAN LÆSE MERE OM PROJEKTET HER.