Søg
Close this search box.
BSH - Aalborg Håndbold 17.10.20

Håndboldens Appelinstans stadfæster afgørelse

Håndboldens Appelinstans har behandlet Bjerringbro-Silkeborgs anke og fastholder Disciplinærinstansens afgørelse med tab af seks point fra tre kampe samt bødestraf. 

Bjerringbro-Silkeborgs direktør Jesper Schou har i dag modtaget afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans:

”Afgørelsen er ikke overraskende for os. Vi finder stadig, at vi havde rimelige argumenter for, at sagen kunne være endt anderledes. Det er vores opfattelse og den almene opfattelse hos mange i Håndbolddanmark, at dommen er alt for hård i forhold til forseelsen,” siger Jesper Schou.

”Sagen bør betyde, at systemet ændres. DHF og Divisionsforeningen må nu sætte sig i spidsen for, at vi til den kommende sæson har et system, der gør, at vi ikke igen kommer i en lignende situation,” siger direktøren.

”I vores anke har vi tillige anført, at reglen om, at en klub indenfor 10 dage skal nedlægge protest, ligeledes bør være gældende, når DHF på egen hånd tager en sag op. Det vil sikre, at det ikke er vilkårligt, hvordan en klub straffes, og ligeledes vil det minimere hvor mange klubber, der har fordel og modsat ikke har en fordel som følge deraf,” siger han og fortsætter:

”Vi har noteret os, at Håndboldens Appelinstans deler dette synspunkt, da de i kendelsen angiver følgende: ”uagtet at det kunne være hensigtsmæssigt med en tidsmæssig begrænsning i forbindelse med anvendelse af §23, så findes der, i modsætning til Ligareglementets §88, stk. 1, ikke en sådan”.

Her er der ligeledes noget, som DHF bør kigge på, mener direktøren.